elimont - elektroinštalácie
+421 901 912 910
+421 901 912 909

Ponúkame komplexné služby v oblasti elektroinštalácií:
 • Predaj svietidiel Fenix
 • Elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov
 • Elektroinštalácie administratívnych objektov
 • Elektroinštalácie priemyselných objektov a hál
 • Slaboprúdové rozvody
 • Kamerové systémy CCTV
 • Inteligentné elektroinštalácie
 • Domáce telefóny a videotelefóny
 • Elektrické zabezpečovacie systémy EZS
 • Bleskozvody
 • Elektrické podlahové vykurovanie
 • Elektrické vykurovanie vonkajších plôch a odkvapov
 • A iné elektroinštalačné práce